19 Mayıs İlçesinden:Samsun-Sinop yolu üzerinden ilerlerken şehir merkezindeki ışıklara geldiğinizde,
Samsun istikametinden geldiğinizde sol,Bafra istikametinden geldiğinizde sağ tarafa sapmanız gerekir.

Doğru Yoldamıyım? 19 Mayıs'tan çıkmadan sağlık ocagı gördün mü? Taş Ocağını? Kuşkayası Köyünü? Artık sivri(Nebiyan Tepesi) göründü? Devam et........

NEBİYAN YAYLASINDA NELER VAR..?

  • Fındık
  • Mısır
  • Lahana
  • Kiraz
  • Galdirik
  • Armut
  • Elma
  • Fasulye

Hakkımızda

About Us 23 Ekim 2011 tarihli ve 28093 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 2011/2295 sayılı kararıyla; Samsun 19 Mayıs İlçesi Nebiyan Bölgesi ‘Turizm Merkezi’ olarak ilan edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yöretmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/09/2011 tarihinde kararlaştırılarak, 23 Ekim 2011 tarihli ve 28093 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 2011/2295 sayılı kararıyla; Samsun 19 Mayıs İlçesi Nebiyan Bölgesi ‘Turizm Merkezi’ olarak ilan edilmiştir.